Publikacje

Obecnie w dorobku GERP znajdują się 4 książki oraz 58 artykułów.

PAWEŁ RYDZEWSKI
Roztocze Południowe, Arete II, Krosno 2009.

Trasy z przewodnika

Fragment recenzji Krzysztofa Wojciechowskiego:

Już pobieżne obejrzenie publikacji wzbudziło zainteresowanie i zachwyciło mnie, a uczucia te rosły wraz z „wgryzaniem się” w jej treść. Starannie przygotowana graficznie i skomponowana treściowo książka wciąga, zaciekawia i porywa… na Roztocze. Zasadniczą część przewodnika stanowi opis 5 proponowanych tras turystycznych: horynieckiej, narolskiej, bruśnieńskiej, lubyckiej i kryształowej. Łączą one w sobie wszystkie najważniejsze elementy, składające się na „bukiet smaków Roztocza Południowego”: cerkwie, krzyże bruśnieńskie, bunkry, buczyny, wzgórza i parowy, kamieniołomy, stare sady i cmentarze, leśne mogiły, źródliska, starodrzewy, kapliczki i kokoryczki, a przede wszystkim to, w czym tkwi oryginalność tego skrawka Roztocza – cisza, pustka i przestrzeń. Każda z tras ma swoje warianty, ścieżki boczne czy punkty do samodzielnego odnalezienia – to dla ambitnych lub zakochanych, w Roztoczu ma się rozumieć. Można podjąć starania, by opisać wszystkie „aspekty” danej krainy, a można oddać to w ręce fachowców. I takiego właśnie zabiegu dokonał Autor w stosunku do pierwszej części przewodnika. Poszczególne jej działy w zaciekawiający sposób napisali eksperci. Geologię obszaru opisali doc. Piotr Krzywiec z Państwowego Instytutu Geologicznego i dr Anna Wysocka z Uniwersytetu Warszawskiego, świat roślinny i zwierzęcy – inż. Grzegorz Szafran z Nadleśnictwa Lubaczów, trudne dzieje stosunków polsko-ukraińskich pierwszego półwiecza minionego wieku – Tomasz Róg, doktorant w Instytucie Historii KUL, oryginalność bunkrów dawnej Linii Mołotowa – Tomasz Bereza, historyk z IPN w Rzeszowie zaś fenomen kamieniarki bruśnieńskiej i ogólną charakterystykę obszaru przygotował Janusz Mazur, historyk sztuki z Lubaczowa. Wszystkie te rozdziały opracowane zostały rzetelnie, ze znawstwem tematu i pasją, co sprawia, że czyta się je z autentycznym zainteresowaniem. Swoją drogą każdy z nich mógłby posłużyć za przyczynek do osobnej książki. W połączeniu ze starannie dobranymi i doskonale wkomponowanymi w tekst pięknymi fotografiami sprawiają, że chce się jechać na Roztocze choćby jutro. Szczególnie piękne i „klimatyczne” są fotografie starych cmentarzy, pełnych krzyży i figur, wykutych w miejscowym piaskowcu przez mistrzów z Brusna, zagubionych gdzieś w lesie i spowitych delikatnymi mgłami – rzecz nie do opisania. 

 

KAZIMIERZ KOSINIAK-KAMYSZ, KRZYSZTOF WOŹNY
Osobliwości turystyczne Roztocza Południowego, GWSH Katowice, 2008.

 

PAWEŁ RYDZEWSKI
Ziemia lubaczowska, Lublin 2015 (ebook).

Wersja pdf do pobrania

 

KAZIMIERZ KOSINIAK-KAMYSZ, KRZYSZTOF WOŹNY, ANNA MUDRY, JAROSŁAW ŁUSZCZYŃSKI
Czynniki sprzyjające rozwojowi turystyki, rekreacji i rehabilitacji na obszarach południowo-wschodniego Roztocza, GWSH, Katowice 2008.

W książce wykorzystano szczegółowe mapy i szkice autorstwa Grzegorza Woźnego

 

Zestawienie artykułów członków GERP w Gazecie Horynieckiej. Niektóre tytuły są linkami do pełnych tekstów.

NrAutorTytuł
01GERPRowerem przez Roztocze Południowe (1)
01Kris (Woźny Krzysztof)Krzyż lotnika?
02GERPRowerem przez Roztocze Południowe (2)
02Kris (Woźny Krzysztof)Deutchbach
09Rydzewski PawełHuta Kryształowa 
10GERPDziewięcierz
11GERPGoraje
12GERPWodospady, progi skalne, szypoty
13GERPDr Mieczysław Orłowicz – turysta także roztoczański
14GERPSłownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
16Kris (Woźny Krzysztof)Horyniec – Zdrój na Giełdzie
19Kosiniak – Kamysz Kazimierz, Woźny KrzysztofCentrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu pod kierownictwem Jan Stycznia
19GERPPodróż po Roztoczu Południowym – 1841
22GERPKarpaty z Nowin Horynieckich
23GERPTransgraniczne spotkanie „kolejowe” w Rawie Ruskiej
23Rydzewski PawełDo wsi Krzywe i Podemszczyzna
23GERPGERP ratuje dziedzictwo kamieniarki bruśnieńskiej 
24GERPRatujemy krzyże – zdjęcia
25GERPSchrony bojowe „Linii Mołotowa” na Wielki Dziale
26Woźny GrzegorzBudżet Gminy Horyniec – Zdrój na 2011 rok
26Woźny KrzysztofOkiem kuracjusza
27Rydzewski PawełDrogi w okolicach Horyńca – Zdroju
28Rydzewski PawełWschodnia część Roztocza Południowego
29/30GERPOsobliwości przyrodnicze Roztocza Południowego
32Rydzewski PawełBadania socjologiczne w gminach Horyniec -Zdrój i Lubaczów
34Woźny GrzegorzTir-y w Horyńcu – Zdroju 
34Woźny KrzysztofPowołanie dr Pawła Rydzewskiego na redaktora naczelnego Gazety Horynieckiej
34Woźny KrzysztofDługo oczekiwane prace konserwatorskie na zabytkowym cmentarzu w Bruśnie Starym
35Woźny GrzegorzKarpaty z Roztocza – finał 
35Rydzewski PawełRodzinny grobowiec w Radrużu – rozmowa z Cezarym Andruszewskim
35Banaszak KrzysztofRenowacja cerkwi w Nowym Bruśnie
36Rydzewski PawełKonkurs „Fotografia horyniecka” – rozstrzygnięty
36Rydzewski PawełRozmowa z Robertem Serkisem – kandydatem na Wójta Gminy Horyniec – Zdrój
36Banaszak KrzysztofNietypowe znalezisko w horynieckich lasach
37Rydzewski PawełWybory samorządowe 2014 – komentarz socjologa
37Rydzewski Paweł, Woźny KrzysztofDziałania SPZH na rzecz promocji i rozwoju obszaru Roztocza Południowego
38Rydzewski Paweł10 lat Gazety Horynieckiej
39Woźny KrzysztofTrakt spacerowy Horyniec – Zdrój – Świdnica
39Woźny KrzysztofWalne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia
39Woźny KrzysztofSpotkanie młodzieży z Wójtem i przewodniczącym Rady Gminy
40Rydzewski PawełCo dalej z działem Hrebcianki?
41Woźny KrzysztofPoświęcenie Pomnika Wolności w Nowym Bruśnie
41Woźny KrzysztofWkrótce restauracja zabytkowego cmentarza w Horyńcu – Zdroju
41Rydzewski PawełDawna tajna rampa kolejowa w Kapliszach
42Rydzewski PawełZakonnik sportowiec – wywiad z o. Bogdanem Klóską
43Woźny KrzysztofKonserwacja pomnika Wolności w Horyńcu – Zdroju
44Rydzewski PawełFotografia kolejowa
44Woźny GrzegorzCo można zobaczyć na horynieckim horyzoncie?
46Rydzewski PawełHoryniec – Zdrój moją pasją! Rozmowa z ks. biskupem Mariuszem Leszczyńskim 
46Woźny GrzegorzŚródleśne jeziorka – osobliwości przyrodnicze Roztocza Południowego
47Woźny KrzysztofOdsłonięcie i poświęcenie odnowionego Pomnika Wolności z 1928 roku
48Woźny GrzegorzWąwozy Roztocza Południowego
49Woźny GrzegorzDzieje Poczty Polskiej w Horyńcu – Zdroju
49Woźny KrzysztofTajemniczy kopiec koło Werchraty
49Woźny GrzegorzCo lata nad Roztoczem?
50Woźny GrzegorzDzieje Poczty Polskiej w Horyńcu – Zdroju – część II
50Rydzewski PawełWażne rocznice
52Woźny GrzegorzWieże na Roztoczu Południowym i okolicy

Autorami okładek są: do numerów 2 – 32 jest Grzegorz Woźny, do numerów 34 – 52 Paweł Rydzewski (przy współpracy Krzysztofa Banaszaka).