Projekty

Nasza grupa od początku istnienia realizowała rozliczne projekty, początkowo związane z turystyką i eksploracją terenu, następnie – także z innymi zagadnieniami. Niektóre z tych projektów zostały już zakończone i stanowią część naszej historii, inne są wciąż realizowane. Wszystkie te działania miały i mają charakter społeczny, nie przynoszący nam żadnych korzyści finansowych.

Projekty zakończone

Projekty realizowane